PRO KLUBY


PARTNEŘI PRO VÁŠ KLUB

Partneři mohou přispět na 100% nákladů klubu.  Partnery rozdělujeme do tří základních kategorií. 


PRIMARY partneři 

Sportovní klub má několik základních potřeb, na které využívá externí dodavatele. Vyhledáváme pro klub ty nejlepší, nejkvalitnější a zároveň nejlevnější dodavatele. Vytváříme celorepublikové výběrové řízení na základní partnery. 

Na začátku spolupráce tvoříme s klubem analýzu potřeb a následně hledáme konkrétní vhodné partnery. 

GRANT partneři 

Umět maximálně využít dotačních programů a výzev je čím dál složitější. Klub je závislý na penězích z dotací. Umíme najít efektivní řešení ze všech možných dotačních programů pro klub a administrativně programy zaštítit. 

BENEFIT partneři

Každý partner, který přemýšlí nad podporou sportovní organizace řeší, co ho to bude stát a co získá? Umíme sehnat partnery, kteří přinesou klubu malé finanční částky, ale i hodně vysoké. Většinou záleží na aktivitě a pružnosti klubu, ale je dobré začít alespoň se základním portfoliem partnerů. 


PROMO sportovních klubů

Každého partnera zajímá, jak velká je vaše sportovní komunita. Je několik moderních nástrojů, které mohou kluby využívat, aby rozšířily svou komunitu. 


Sociální média

Otázka sociálních sítí a tváře, kterou si sportovní klub vytváří v internetovém světě se dá také rozdělit na kvalitní a nekvalitní. Pomáháme klubům, které nemají finance na profesionály v těchto službách. Zajistíme určitou nutnou úrověň a kvalitu, která je dnes potřeba.

Eventové akce 

Eventové akce jsou základní tmelící prvek sportovní komunity. Úroveň a možnosti eventových akcí jsou různé. Jsou eventové akce, které by účastník dal do kategorie ,,Trabant" a jsou ty, které by účastník hodnotil jako "Ferrari". My se snažíme pomoci klubům dělat z jejich akcí samá ,,Ferrari". 

Webová či mobilní aplikace

Každý klub má nějaké komunikační nástroje, které využívá pro komunikaci se svou komunitou. Dost často je informační kanál webová stránka. Umíme udělat pro klub web na velmi dobré úrovni a v některých případech i zdarma. Umíme zavést i další kvalitnější komunikační nástroje, aby se klubu lépe dařila interní komunikace.