.

.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INNOVATION CZECH SPORT

ICS je marketingová agentura, která má za úkol propojit firmy se sportovními kluby. Je nám jasné, že malé sportovní kluby nemají možnosti mít vlastní specializované oddělení marketingu. Jsme externí marketingová agentura pro sportovní kluby.

Pomáháme plnit reklamní plnění partnerů ve sportovních klubech.

Pomáháme snižovat rozpočet sportovních klubů.

Zajišťujeme výběrové řízení dodavatelů sportovním klubům.

Rozšiřujeme klubům finanční možnosti.

Inovujeme sportovně ekonomické podhoubí.

Máme oddělení marketingových manažerů, které zajišťuje partnery pro sportovní kluby. 

POSLÁNÍ INNOVATION CZECH SPORT

Známe velmi dobře problematiku amatérských sportovních klubů. Dost často lidé říkají, aby sportovní kluby zlepšily to a to, ale jednoduše řečeno to opravdu bez peněz nejde. 

Žijeme ve 21. století a sportovní kluby mají málo ,,srdcařů", kteří pro klub dělají něco zadarmo. Dnes existuje mnoho služeb a produktů, které by mohl každý klub využívat, aby zvedl svou úroveň, ale opět diskuse začíná a končí na nedostatku financí. Úroveň sportovní stránky klubu se rovná úrovni ekonomické stránky a to dost často i na té nejnižší úrovni. Z toho nám vyplývá, že pokud nezvedneme ekonomickou stránku stránku klubu, tak jen velmi těžko budeme zvedat stránku sportovní.

Možností, kam by mohl klub jít pro finance, není tolik a spoléhá se často jen na dotace nebo Generálního sponzora klubu, kterým je obvykle i předseda klubu nebo jeho firma. Pronájmy vlastního areálu, maximalizace dotací, předseda - mecenáš, partneři, prodej hráčů, příspěvky, fanshop, to jsou možnosti dnešního sportu. Je jasné, že několik z těchto možností se automaticky maže pro malé sportovní kluby. 

INNOVATION CZECH SPORT se specializuje na kategorie partnerů. Umíme shánět partnery pro klub a tím chceme sportovním klubům pomáhat. Naším cílem je zlepšit finanční stránku klubu a sehnat mu co nejvíce finančních prostředků. 

NÁŠ TÝM

Tomáš Váňa 

Ředitel ICS, marketingový manažer


Jan Morstein 

Marketingový manažer  

Berounsko  

Jaroslav Dobrý  

Marketingový manažer 

Praha 8, Praha 9

Tomáš Nosek 

Marketingový manažer

Kladensko

 Luboš Remenec

Marketingový manažer

Mělnicko

Oldřich Pastyřík 

Marketingový manažer 

Praha 6, Praha 7